pic-1
pic-2
pic-2

M.G.Rosan bestaat inmiddels al meer dan 45 jaar. Het is inmiddels een begrip in de samenleving van Commewijne en Suriname. Verder heeft het bedrijf in het verleden al een heel goede reputatie opgebouwd in de civiele techniek. M.G.Rosan heeft naam gemaakt op het gebied van leggen van waterleidingbuizen en alle infrastructurele werken die daarmee te maken hebben. Het bedrijf is opgestart door wijlen heer Mohamed Ganie Rosan.

Core Business

De overheid, drinkwaterbedrijven, projectontwikkelaars en grote infrabouwers behoren tot de trouwe klantenkring van de M.G.Rosan N.V.. In nauwe onderlinge samenwerking en goede harmonie wordt een scala aan klein- en grootschalige projecten uitgevoerd, zoals:

 • De bouw en renovatie van waterbouwkundige objecten als gemalen, stuwen en kelders
 • Het bouwrijp maken van percelen of hele bouw projecten.
 • Het aanleggen van inritten
 • Ophogen van percelen
 • De aanleg en het onderhoud van hele drinkwaterleidingsystemen
 • Het aanbrengen en onderhouden van wegverhardingen met bijbehorend grondwerk
 • De renovatie van leidingen
 • De innovatieve sleuf loze technieken en dergelijke aanverwante werkzaamheden
 • Het volledige palet van gestuurde boringen en open en gesloten frontboringen
 • Het leveren van drinkwater tot aan huis
 • Transport van graafmachines en andere toebehoren
core bussiness